Pełnia
Wróć do listy artykułów
Pole energii subtelnej wokół człowieka. Zawiera w sobie informacje przypisane do człowieka np. myśli, emocje, poglądy itp. Wspiera interakcję z otoczeniem na wielu poziomach istnienia.
W slangu gier, buff odnosi się do premii usprawniającej określone zdolności bohatera.
Subtelny poziom energii człowieka, charakteryzujący się przejawianiem emocji, uczuć i pragnień. Czytaj więcej na temat Ciał Subtelnych Człowieka.
Subtelne ciało człowieka przedstawiające stan zdrowia człowieka. Matryca dla ciała fizycznego. Czytaj więcej na temat Ciał Subtelnych Człowieka.
Subtelne ciało człowieka, o charakterze mentalnym. W nim przejawiają się myśli, poglądy oraz cechy osobowości. Czytaj więcej na temat Ciał Subtelnych Człowieka.
Ośrodek energetyczny w kształcie wiru, w którym obraca się materia subtelna. Zwykle posiada znaczącą funkcję mentalną, emocjonalną lub fizyczną (zdrowie). Więcej na temat czakr przeczytasz tutaj: LINK.
Między innymi jest to zasób energii łączący każdy ze światów subtelnych. Górny to świat mentalny, środkowy to świat astralny, a dolny jest powiązany z światem fizycznym.
Struktura mentalna tworząca osobowość człowieka.
Energetyczny odpowiednik fali dźwiękowej. Rozchodzi się we wszystkich kierunkach, również w czasie. Niesie ze sobą myśli, emocje i wyrażenia, które może odebrać każdy przystosowany do tego odbiornik (w większości istota żywa).
Przymiotnik określający główną manifestację obiektu (procesu, zjawiska, duszy) na poziomach subtelności przybliżonych do światła. Zdolny do reagowania na myśl.
Jednostka energii. Częściowo pokrywa się z jednostkami energii w skali Bovisa. Według koncepcji Jug, przeciętny człowiek ma 70-80 000 Jug.
Jeden ze sposobów oczyszczania wielu minerałów (a także wszelkich organizmów żywych). Czas spędzony w błocie może być dowolny, choć człowiek nie jest dostosowany do takiego środowiska.
Jeden ze sposobów oczyszczania wielu minerałów (a także wszelkich organizmów żywych). Czas spędzony na słońcu jest optymalny w zakresie 30 minut - potem następuje stan przeładowania, co skutkuje uszkodzeniami układu energetycznego.
Jeden ze sposobów oczyszczania wielu minerałów (a także wszelkich organizmów żywych). Czas spędzony w wodzie jest dowolny, choć człowiek nie jest przystosowany do przebywania dłuższego czasu w takich warunkach.
W kontekście przyczyn i skutków napotykanych doświadczeń, najczęściej tłumaczy się ją jako zasadę zachowania równowagi pomiędzy działaniem, a efektem. Więcej o karmie przeczytasz tutaj: LINK.
Określa granice pola energii. Jego podstawową funkcją jest ograniczenie dostępu wpływom zewnętrznym i rozróżnienie manifestacji duszy od reszty świata. Czytaj więcej na temat Konturu Aury.
Stan świadomości charakteryzujący się dogłębnym doświadczaniem siebie lub obiektu (zjawiska, procesu), który chcemy zrozumieć. Jak medytować dowiesz się z tego artykułu: LINK.
Kanał przewodzący energię w subtelnej strukturze ciała.
System ezoteryczny skupiający się na poznawaniu siebie poprzez doświadczanie przepływu energii przez ciało. Ato jest również ogólnym określeniem na całokształt energetyczny człowieka.
Stan świadomości podczas którego człowiek wyraźniej odbiera przepływ energii płynący przez ciała subtelne. Energia niesie ze sobą informacje, co pozwala na stałą komunikację i zgodność wszystkich ciał człowieka.