Pełnia
Wróć do listy artykułów

Kroniki Akaszy: jak wejść do wiecznego tworu Jedności?

Ten fascynujący ezoteryków temat, cieszy się niezmienną popularnością od wielu dekad. Kroniki Akaszy to wieczny twór Jedności, który posiada w sobie najdrobniejszy fragment jak i całość, wszystkiego, co istnieje, wraz ze wszystkim, co jest z tym powiązane.

Akasza uważana jest za eter – niewidzialny płyn, który nie charakteryzuje się żadną istotną cechą fizyczną. Jest zdolny do przenikania przez wszystkie obiekty fizyczne i niesie ze sobą informacje, jak również przechowuje je i utrzymuje. Jest podstawą i esencją wszelkiego istnienia. W ezoteryce panuje powszechne przekonanie, że odpowiada on za przepływ energii na każdym poziomie wszechświata.

Co to są Kroniki Akaszy i jak je czytać?

Kroniki to płaszczyzna tuż poniżej materii pierwotnej, która nie ułożyła się jeszcze w żaden wzór i wszędzie jest taka sama. Sama Akasza powstaje dopiero wtedy, gdy pierwsze nurty ukierunkowanej siły Stwórcy przechodzą przez materię pierwotną i układają się w siatkę buddhi, która to jest matrycą istnienia. Na nią jest naniesione wszelkie istnienie – zarówno planety, ludzie jak i myśli. Wszystko jest tam na tym samym poziomie, tak samo prawdziwe, ważne i potrzebne.

Co ma to wspólnego z Kronikami Akaszy? Otóż praktycznie wszystko, gdyż obserwowalny wszechświat jest przez nie stale przenikany, a Kroniki “zawijają się” wokół wszelkiego istnienia niczym gęsta pajęczyna wyrastająca we wszystkie strony z dowolnego atomu. Każda istota świadoma ma do tego strukturę zbudowaną z siatki buddhi, a którą zwie się nicią Aka albo struną Duszy. Po niej płynie światło świadomości, boska iskra jestestwa, która według wielu źródeł ma swoje największe skupienie przy sercu.

Nie oznacza to, że serce jest najważniejszym organem, gdyż struna tej delikatnej energii wibruje, przechodząc przez wszystkie ośrodki, a szczególnie intensywnie odzywa się przy czakrze 3 oka (poprzez nią mamy dostęp do wyższych stanów świadomości). Jej działanie ma swój udział przy budzeniu Kundalini, kreacji nowego życia, tworzenia osobowości, a nawet wyrażania wzniosłych idei poprzez sztukę. Jasno widać, że skupienie na jednej czakrze nie jest dobrym pomysłem, gdyż człowiek staje się wtedy niezrównoważony.

Jak korzystać z Kronik Akaszy?

Szczególnie istotną rolę w kontakcie człowiek-kroniki spełnia pamięć i związane z nią wspomnienia. Pamięć ludzka najlepiej reaguje na wcześniej odwiedzane miejsca, szczególnie barwne osoby, emocjonalne sytuacje i silne wpływy, które co pewien czas wybijają w śniącym umyśle wyraziste wizje. Czytanie Kroniki Akaszy polega głównie na odczytywaniu Akaszy (eteru) poprzez własne subtelne wnętrze.

Człowiek, pozostawiając swój ślad na Ziemi, może się do niego cofnąć wspomnieniami i odczytać informacje zawarte w miejscu, w którym wcześniej przebywał. Wszędzie tam, gdzie wpływ zostawi ślad energii, będzie trwało nierozerwalne łącze (na poziomie przyczynowym i niższych), które otworzy dostęp do Kronik Akaszy. Tak jak wspominałem wcześniej – Kroniki Akaszy to sieć energoinformacyjna, która zbiera informacje o istnieniu z wszelkich poziomów jego przejawiania. Tym samym, Kroniki Akaszy umożliwiają człowiekowi bezpośrednie czytanie własnego obszaru Kronik, czyli śladu energii, który pozostawił za sobą, idąc przez świat przez wszystkie wcielenia.

Nie jest jednak ograniczony tylko do własnego połączenia ze wszechświatem. Może badać każde istnienie, na które zwróci swoją uwagę, choć potrzeba do tego znacznie bardziej wypracowanych umiejętności i dużej dokładności. Za pomocą przedmiotów lub opowieści historycznych możliwe jest zauważenie energii tych zdarzeń powiązanych z formą, lub przekazem. Podobnie jak z książką, którą czytając, „widzimy” obrazy wykreowane myślą autora, gdyż jest to jego własnoręcznie stworzony świat i zna on w nim każdy głaz i chmurę.

Twierdzenie, że uduchowieni ludzie nie są do tego ograniczeni, jest prawdą, gdyż Ziemia, Księżyc, Słońce i wszystkie wielkie ciała niebieskie będą w stanie dostarczyć informacje o interesującym nas zdarzeniu. Warto zaznaczyć, że będzie to odczyt z perspektywy nośnika, więc należy wtedy bardzo ostrożnie interpretować zapisy z nim związane. Poza tym sięgnięcie do tych form oraz odczyt poprzez nie nie należy do najprostszych, gdyż powiązanie z człowiekiem jest dość odległe.

Dlatego koniecznym staje się rozwinięcie wszystkich ciał subtelnych, gdyż każdy poziom istnienia (od eterycznego do atmicznego) będzie ukazywał inne aspekty, funkcje oraz stan, wpływając na odczyt Kronik Akaszy. Wzrasta też zasięg, gdyż doskonale rozwinięte ciało atmiczne umożliwia przeglądanie zbiorów informacji z całej galaktyki. Ciało przyczynowe to zakres Układu Słonecznego, gdy ciało astralne tylko Ziemi i jej bezpośrednich okolic.

Wielowymiarowe pamiętniki świata

Jako że dokładne czytanie przyszłości z Kronik Akaszy jest trudne dla człowieka, skupmy się na ich odczytywaniu w zakresie płaszczyzn istnienia, które są już ułożone i jako takie zapisane. Świat fizyczny ma o Kronikach Akaszy bardzo wiele do powiedzenia. Każdy obraz, spisane słowo, zapisany dźwięk czy film jest najprostszym przejawem zapisu historii, a więc tym samym przynależy do Kronik.

Świat astralny zawiera w sobie zapis naszych wyobrażeń oraz perspektyw, za pomocą jakich obserwujemy zdarzenia. Również świat elementarny (duchów natury) zapisuje swój udział w nich jako doniosły i wiele znaczący. Stąd Kroniki Akaszy świata astralnego nie należą do najsolidniejszych źródeł, na których można by oprzeć swoje wywody dotyczące historii. Ich płynna forma jest tym bogatsza, im więcej emocji zawiera scena, a jej wizyjność jest często przesycona uniesieniami na równi z ekstazą.

Świat mentalny dla Kronik ma znacznie więcej do zaoferowania. Zawiera w sobie bogactwo szczegółów i smaczków, w które każdy ciekawy badacz będzie z lubością wnikał. Jednak nawet i tutaj zdarza się kilka nadwymiarowych ingerencji człowieka – zgodnie z powiedzeniem „historię piszą zwycięzcy”.

Oznacza to, że w prywatnym zakresie, Kroniki Akaszy mogą być przepisane raz jeszcze dla jednego człowieka, lecz zdarza się to niezwykle rzadko. Przede wszystkim ograniczeniem jest stopień zrozumienia eteru, w którym Akasza tworzy swe zapisy. Nie jest to bowiem nic, co by utrzymało materię w ryzach, a mimo to stanowi jej rdzeń, myśl, wokół której krąży.

Z chwilą wstąpienia w świat przyczynowy Kroniki przestają być możliwe do modyfikacji dla człowieka, nieistotne jak bardzo by się on rozwijał duchowo. Za to zyskują niepoliczalną głębię wrażeń, przy których wizje zapisów ze świata mentalnego wprost bledną i stają się zaledwie odpisem od Akaszy świata przyczynowego. To tutaj rozpoczyna się jasna wizja przyszłości, którą może dostrzec rozwinięty człowiek.
Choć przewidzenie losu człowieka mało rozwiniętego jest możliwe, to już osoba rozwinięta duchowo jest praktycznie niemożliwa do odczytania ze względu na siłę Wyższego Ja stale wpływającego na życie osobowości.

Na poziomach buddhi i atmy Kroniki łączą pojęcia przeszłości i przyszłości w jedną wizję. Wtedy przyczyna i skutek znajduje swoje ścisłe powiązanie oraz sens, a czas rozgrywa się jednocześnie przed oczami jasnowidza.

Akasza, a czas

Choć szumnie podkreśla się, że Kroniki Akaszy dostarczają informacji zarówno o przeszłości jak i przyszłości, a nawet chwili obecnej, to nie do końca jest to prawdą. Obserwowanie teraźniejszości w szerokim kontekście przestrzeni, jest dla człowieka bardzo uciążliwe, gdyż mózg nie wyłapie wszystkich informacji, a tym bardziej nie zdoła przetworzyć nawet kilku procent z nich. Można więc powiedzieć, że teraźniejszość może być obserwowana w Kronikach głównie względem śladu naszej obecności w przestrzeni w Tu i Teraz, ale nie w każdym miejscu na Ziemi.

Jeśli człowiek korzysta z nośnika, jakim może być dowolny przedmiot lub historia, to postrzega teraźniejszość lub przeszłość względem perspektywy i musi liczyć się z tym, że nadal nie będzie ona całkowita, a tylko cząstkowa, gdyż nośnik zostawia swój ślad słabiej od istot żywych. Opowieści są z kolei bardzo luźno zawieszonym „teleskopem” sięgającym do zdarzeń i mogą być one ukazane bardzo mgliście i niewyraźnie.
Z kolei przyszłość w Akaszy jest ukazana jako stan nadchodzących powiązań, splątanych linii zdarzeń, które tworzą gigantyczny gobelin czasu, gęsto przetykany życiem miliardów istnień, które kierują swoją energię ku sobie znanym celom. Dla jasnowidza postrzeganie przyszłości wygląda jak nieograniczony przestrzenią wachlarz wielu nachodzących na siebie energii. Nie jest w stanie widzieć ich wszystkich jednocześnie. Istnieje założenie, że Stwórca jednocześnie widzi każdy moment, który zdarzył się lub wciąż się dzieje. Przyszłość jest dla Niego obszarem planowania, wielkim projektem, który realizuje wraz z każdym życiem.

Jak działają Kroniki Akaszy?

Świat tworzony jest przez różne energie, które nachodzą na siebie lub zderzają się ze sobą, tworząc różnorodność form i bytów. Akasza tworzy dla nich przestrzeń, w której istnieje dowód istnienia tych procesów, ich zapis i możliwość odczytu.

Według zakresu energetycznego jasnowidz postrzega Akashę jako eteryczną matrycę świata, fraktalny wzór łączący niebo i ziemię oraz wszystko to, co jest pomiędzy nimi. Człowiek styka się z Kronikami nie tylko w mistycznych stanach świadomości, ale także podczas przywoływania z pamięci wspomnień.

Gdy przeżywamy nowe doświadczenie, powstaje związek energii między zdarzeniem dziejącym się w świecie a naszym wspomnieniem. W głowie zapisana jest pozycja w przestrzeni i w czasie. Sięgając do niej myślami, człowiek jest w stanie wprost odczytać wspomnienia z nim powiązane. Z tego powodu ludzie mocno przywiązani do swoich ciał, nie są w stanie przeczytać przyszłości, gdyż ich ślad energetyczny pozostawiony na Ziemi nie jest na tyle szeroki.

Jako że zakres eteryczny Kronik dotyczy głównie śladu pozostawionego przez człowieka, to nie jest on zbyt wyraźny i ulega rozmazaniu oraz rosnącej ilości dziur w pamięci. Dzieje się tak z powodu zmian zachodzących w przestrzeni ziemskiej na planie fizycznym. Stąd pamięć ludzka jest zawodna, a czytanie za jej pomocą Kroniki Akaszy bardzo zwodnicze.

W świecie astralnym i mentalnym Kroniki Akaszy przybierają kształt zapętlonych scen, pokrytych wieloma kolorami, które szczególnie nasycają wizję tam, gdzie umieściliśmy nasze pragnienia i marzenia. Dlatego wracając do przeszłych wydarzeń, korzystamy z nich, aby odnieść zwycięstwo w przegranej dyskusji lub zachować się inaczej niż wcześniej.

Świat przyczynowy pozwala Kronikom na wachlarz wydarzeń widzianych z jednego miejsca. Dostrzegana jest wtedy zarówno przeszłość jak i nadchodząca przyszłość, która dotyczy przestrzeni, którą aktualnie badamy. Tak szeroka perspektywa daje potężną zdolność do przewidywania przyszłych wydarzeń oraz wyciągania wniosków z głębi informacji, które świat przyczynowy podaje w dużych ilościach. Perspektywa ta zawiera udział każdego bytu – zarówno człowieka jak i inteligentnej energii elementala, co czyni ją bardzo dokładną.

Światy buddhi i atmiczny są mało zbadanymi sferami istnienia, przez co ciężko powiedzieć coś konkretnego o Kronikach, które się w nich przejawiają. Na pewno Akasza jest w stanie przejawić się tam lepiej niż w niższych światach. Oprócz tego zawiera w sobie perspektywę i świadomy wpływ wielu potężnych istot zwanych powszechnie aniołami czy dewami.

W jakiejkolwiek sferze będzie odczytywana kronika, będzie ona odzwierciedleniem wszystkich wyższych i niższych bibliotek, w których Akasza jest zawarta. Przy tym, im wyższe biblioteki, tym pełniejszy, czystszy i stabilniejszy obraz wydarzeń.

kroniki akaszy ezoteryka

Kroniki Akaszy i związane z nimi zagrożenia

Pomimo że Kroniki są bibliotekami informacji o wszelkim istnieniu, ich odkrywanie i głębszy kontakt z nimi może być dla człowieka pułapką. Ludzie, którzy byli nieostrożni lub zbyt pewni siebie obecnie przebywają w szpitalach psychiatrycznych, lub nękają ich wizje wielu równoległych wszechświatów, w których nie wszystko poszło dobrze.

Najprostsza droga do kronik Akaszy prowadzi przez wspomnienia i może spowodować, że człowiek zanurzy się w nich, a potem nie będzie w stanie wyjść, zachowując czystość. W ten sposób pogrąży się w niepotrzebnym rozpamiętywaniu swej przeszłości, aż zagubi jej pierwotny ślad i zacznie obserwować możliwe odnogi. Tym samym zgubi swoją przeszłość i przestanie być pewny tego, co robił wcześniej.

Obserwacje Kronik Akaszy na poziomie astralnym i mentalnym często są obarczone błędnymi interpretacjami oraz zbędnymi możliwościami, które znalazły się w bibliotekach z powodu ludzi przekonanych o swoich racjach. W ten sposób ktoś może na ich podstawie stwierdzić, że są polskie obozy zagłady lub stwierdzić, że Hitler nie wiedział o Holokauście.

Najpowszechniejszym błędem jest mylne stwierdzenie, że widzi się Kroniki, gdy tak naprawdę postrzegane są myślokształty. Te łatwo rozpoznać po tym, że nie wymagają wysiłku – są jak przebłysk świata mentalnego. Do odczytania Akaszy potrzeba znacznie większego przygotowania, gdy myśli o czymś tworzymy momentalnie (stąd na przykład nasza pierwsza ocena).

Innym powszechnym błędem są iluzje umysłu, które projektują swoją potrzebę (wyobrażenie) na Kroniki. Tacy ludzie widzą raczej odbicie swoich pragnień i oczekiwań niż prawdę. Pokazuje ona im ich historię w ten szczególny sposób, który chcą widzieć np. że są niewinni lub oceniają kogoś negatywnie.

Tym samym wzorowanie się na Kronikach Akaszy powinno być bardzo ostrożne i polegające na wielokrotnym sprawdzeniu w innych źródłach. Kroniki są bowiem Biblioteką Wszystkich Bibliotek ziemskich jak i całego Wszechświata i im więcej wiadomo o rzeczy, tym bliżej jest się Kronik Akaszy.

Kroniki Akaszy a wiara katolicka

Z perspektywy wiary katolików nazwa „Kroniki Akaszy” jest częścią szerokiego zakresu magii i pogaństwa. Z kolei pierwsi chrześcijanie mieli bardziej pozytywne poglądy, gdyż łączono Kroniki z nieograniczoną wiedzą Boga i postacią Ducha Świętego, który przenika wszystko i wszystko widzi. Jednak po kilku soborach postanowiono mocno odciąć się od pogańskich podobieństw i ustanowić własne święta (nawet jeśli mocno powiązane datami z pogańskimi).

Kroniki Akaszy a Kościół to kontrowersyjny temat dla wierzących. Powiązań można się dopatrywać w objawieniach i proroctwach, które w natchnieniu świętych ukazywały wizję przeszłości i przyszłości. Trudno jednak stwierdzić czy istniała jakaś modlitwa ukazująca Kroniki Akaszy. Za dostęp do Kronik brały się też zakony oraz ludzie doznający objawień bez otrzymanych wcześniej święceń.

Oficjalne opinie Watykanu i księży są dość jednoznaczne: Chrześcijaństwo oraz wiara w jednego Boga a Kroniki Akaszy nijak mają się do siebie, gdyż nie ma o nich żadnych wzmianek w Biblii. Zgodnie ze Świętą Księgą Chrześcijan tylko Bóg może widzieć i wiedzieć wszystko, toteż wielu katolików sugeruje, że to chytry i podstępny Szatan mami człowieka, ukazując w Kronikach fałszywe lustro postrzegania.

Kroniki Akaszy a inicjacja bądź wtajemniczenie

Będąc ścisłym jak to tylko możliwe: nie istnieje żadna specjalna inicjacja otwierająca wejście w Kroniki Akaszy. Jedynym czynnikiem wpływającym na zdolność do postrzegania Akaszy jest rozwój ciał subtelnych oraz opanowanie umysłu, aby nie przedstawiał fałszywych obrazów wynikających z pojmowania ludzkiego ego. Wtajemniczenie jako takie odbywa się więc bardzo naturalnie, wraz z postępem rozwoju duchowego i wsparciem udzielanym przez wyższe aspekty świata.

Istnieją za to Strażnicy Akaszy, którzy podobnie do Władców Karmy ustalają wstęp i zakres działań, jakimi człowiek może posłużyć się w Bibliotekach. Nie przejawiają się w żadnej szczególnej formie, choć często są głosem słyszanym z przestrzeni lub blaskiem opadającym na trawę (w widzianej scenie historycznej).

Kontakt z nimi jest ograniczony rozumieniem sztuki, którą oni zdają się uwielbiać. Być może stąd artyści dostają natchnienie w postaci przedstawienia zupełnie nowej perspektywy na zdarzenia dziejące się na Ziemi.

Jak wejść w Kroniki Akaszy – ćwiczenia

Niestety, nawet najprostsze ćwiczenia instruujące jak otworzyć Kroniki Akaszy mają ogromną masę utrudnień. Wszystko to jednak po to, aby człowiek nie pomylił odczytu Akaszy z czytaniem myślokształtu o niej (a więc stanie wyobrażonym).

W pierwszej kolejności należy przyjąć istotny stan zwany transem. Wymagane jest do tego odpowiednie odprężenie ciała oraz umysłu. Nieprzygotowany właściwie umysł będzie stale sprowadzał myśli na tory materii, a tym samym niemożliwe stanie się odczytanie Kronik.

Następnie człowiek powinien wznieść swoje myśli na wyższy pułap, a więc uzyskać stan bezinteresowności oraz przeciwstawić się chęci potwierdzenia własnych teorii. W innym przypadku Akasza ukaże mu się na poziomie najwyżej niższym mentalnym.

Gdy już psychicznie będzie gotowy, potrzebna jest deklaracja jasnej woli i pragnienie poznania wydarzenia, które chcemy ujrzeć np. śmierć Hitlera. Jako że nie istnieje Twój ślad w tym wydarzeniu, będziesz potrzebował przedmiotu, który tam był lub ewentualnie historii, która przedstawi Ci wizję.

Bez tego narzędzia również można przeglądać Kroniki Akaszy w poszukiwaniu odpowiedzi na nasze pytania, lecz dla początkujących będzie to znacznie utrudnione i podatne na wiele błędów. Jeśli jednak nie masz żadnego wsparcia, to utwórz w myślach punkt zborny dla tej historii, czyli w tym przypadku: Kim był Hitler, jego działania oraz efekty, jakie poczynił w świecie. Im większe echo historyczne, tym więcej ścieżek Cię do niego zaprowadzi.

Zachowaj ostrożność. Umysł bardzo łatwo próbuje tworzyć zrozumiałe dla siebie przewidywania, a te rzadko kiedy są prawdziwe. Najczęściej początkujący widzą niejasne wątki, urywane fragmenty zdarzeń o silnym nasyceniu emocjonalnym i wymijające zdania (gdyż ludzie rzadko kiedy mówią wprost to, o co im chodzi). To sama powierzchnia Kronik i nie powinno się na niej opierać, gdyż jest zmienna i niestała, a przy tym bardzo podatna na wpływ osób trzecich.

Nie daj sobie spocząć na pierwszej wersji, którą zobaczyłeś. Nie zamykaj się na nowe wątki ani też nie porzucaj tych starych (inaczej będziesz stale błądzić między możliwościami). Dopiero całościowe próby interpretacji sytuacji odwzorowują w miarę poprawny nurt wydarzeń.

Poprawnie wykonane ćwiczenie będzie opierać się o stale czyste podejście w odczytywaniu Kronik. Będzie też pozbawione lenistwa, znudzenia lub zniechęcenia. Jeśli pod koniec ćwiczenia pojawią się wewnątrz umysłu stany niepokoju, to najbardziej prawdopodobne jest, że Kroniki nie zostały odczytane w sposób właściwy.