Pełnia
Wróć do listy artykułów

Klasyfikacja medium

Umiejętności medium nie są jednorodne u wszystkich, a wewnętrzne predyspozycje u ludzi określają ich ścieżki kontaktowania się z duszami. Niezbyt jasne określenie tych dróg nakłoniło mnie do utworzenia klasyfikacji czteropoziomowej, która określa stopień zaawansowania kontaktów ze zmarłymi, podczas seansów spirytystycznych prowadzonych przez medium. Poziomy nie określają siły, a tylko stopień wniknięcia w sfery duchowe i oddania. Niekiedy przekraczane są granice zdrowego rozsądku, a podejmowane kontakty z duszami bardzo niebezpieczne.

Poziomy niestworzone

Opisane niżej kategorie nie są hierarchiczne, a więc poziomy niższe nie są gorsze od poziomów wyższych. Obrazują one tylko rosnące zaawansowanie obcowania dusz z medium, co przekłada się nad specyfikę komunikacji i zasad bezpieczeństwa, jakie należy obrać. Powtarzam to po raz drugi, by każdy zrozumiał, że nie chodzi tutaj o wbicie jak największego levelu. Według spojrzenia uzdrowiciela, osoba o umiejętnościach medium posiada dysfunkcję w ciele eterycznym. To umożliwia im znacznie większe możliwości kontaktu z przestrzeniami astralnymi, jednak kosztem odporności na obce wpływy.

Poziom Czwarty (najniższy)

Określany dla medium kontaktującego się z duszami poprzez sny lub stany temu podobne np. trans, głęboka medytacja itd. Wielu ludzi nieświadomie dopuszcza do takich kontaktów – zwłaszcza, gdy zmarła osoba bliska lub „medium” charakteryzuje się rosnącą wrażliwością. Dzieje się tak również podczas snu (bywa, że i u osób instynktownie poszukujących kontaktu z samotności).

Jest to najbezpieczniejszy poziom z możliwych, gdyż kontakt jest poważnie ograniczony, przez stany psychiczne medium, które są zaledwie wycinkami z życia codziennego. Mimo to istnieje zagrożenie nękania duchów, by zmusić śpiący umysł medium do posłuszeństwa. Nie będzie z tym problemów, jeśli medium ma szczelny kordon Towarzyszy – istot będących strażnikami i przewodnikami. To oni sprawują pieczę nad praktycznie bezbronną świadomością osoby śpiącej.

Poziom Trzeci

Na tym stopniu medium ma jasny i świadomy kontakt na jawie z duszami. Można to rozpoznać po dominujących falach alfa w mózgu takiej osoby. Podczas zwykłej pracy czy zachowań postrzega i słyszy ona wszystkie dusze, które chcą się z nią skontaktować oraz wchodzi z nimi w interakcję parawerbalną. Medium głównie mówi, a dusza odpowiada mentalnie wprost do umysłu tej osoby.

Tego typu umiejętności są często ukazywane na filmach rodem z Hollywood, gdzie bohater postrzega ducha jako materialną istotę, lecz jest zupełnie inaczej. Duchy nie mają nieograniczonych możliwości manifestowania się w świecie fizycznym, więc medium łatwo je rozróżnia. Niebezpieczeństwo tego poziomu polega na znacznie większej otwartości na bodźce niefizyczne. Przekłada się to na potencjalnie bardziej szkodliwe formy ataku bytów negatywnych. Na tym stopniu medium często zaczyna ocierać się o granice szaleństwa oraz chorób umysłowych. Jeśli zbyt mocny nacisk kładzie na rozwijanie swych umiejętności spirytystycznych.

Poziom Drugi

Tutaj jest przekraczana wyraźna granica pomiędzy zwykłą komunikacją, a immersją duszy w świat fizyczny. Na tym poziomie medium udziela ograniczonej kontroli nad swoim ciałem. Umożliwia to duszom wykorzystywać struny głosowe do bezpośrednich rozmów z innymi oraz popularnego w swoim czasie pisma automatycznego, czy nawet malunków itp.

Nie można oczywiście obyć się bez rosnącego poziomu zagrożenia dla medium. Bez szczelnego muru złożonego z zaufanych Towarzyszy, medium narażone jest na uszkodzenie ciał subtelnych lub bycie ofiarą pasożytów albo nawet opętania. Każda pomyłka na tym stopniu zaawansowania, najczęściej kończy się trwałym pobytem w psychiatryku lub samobójstwem.

Poziom Pierwszy

Medium nie tylko jest w stanie udostępniać swoje ciało pod wykorzystanie dusz, ale i potrafi wyodrębnić materie eteryczną ze swych ciał. Umożliwia duchom nawet pełną materializację lub poruszanie przedmiotami, zmiany temperatury bądź teleportację przedmiotów z miejsca na miejsce.

Ogromne możliwości idą w parze z olbrzymim zagrożeniem i to nie tylko ze strony duchów. Podczas seansu nawet słaby strumień światła czy głośniejszy dźwięk jest w stanie dokonać poważnych zniszczeń w ciałach subtelnych. Śpiączki, a nawet śmierci na wskutek szoku psychicznego to wówczas realne zagrożenia. Materia zapożyczona przez medium nadal ma połączenie z resztą ciała (wyodrębniona jest bardzo wrażliwa i delikatna). W takiej sytuacji Towarzysze powinni być również po stronie fizycznej.

Podsumowanie

Żaden z tych poziomów nie jest bezpieczny, a całą sprawę ratują tylko Towarzysze, którzy chronią medium przed niebezpieczeństwami. To, co dziś opiera się o dysfunkcję organizmu, w dalekiej przyszłości rozwinie się w pełnoprawne możliwości, które staną się dostępne wszystkim ludziom. Obecnie, jest to mutacja pojawiającą się u nielicznych, co umożliwia im kontaktowanie się z duszami, z innych gęstości wszechświata.

Określenie „poziom niepełny” dotyczy medium, które nie opanowały w pełni możliwości danego poziomu. Specjalista od pisma automatycznego, to wąskie ukierunkowanie możliwości, jakie daje poziom drugi. Poziom pierwszy wcale nie jest tym najwyższym, ale potęgowanie umiejętności medium na poziomie zerowym najczęściej przypomina już trwałe opętanie przez duchy, niż komunikację z nimi. Takie próby stawania się Bramami dla dusz są tępione przez wyższe siły, gdyż grożą zakłóceniem równowagi. Najczęściej jednak osoby skłonne do takich ekscesów, same ulegają samodestrukcji i umierają nim zdążą wyrządzić wiele szkód, swymi praktykami.