Pełnia
Wróć do listy artykułów

Jasnowidz ciemno widzi? 7 najczęstszych błędów popełnianych przez jasnowidzów

Na pewno nieraz widzieliście prośby o skan na grupach i forach ezoterycznych. Jeden jasnowidz zaoferował się z pomocą, a po nim jeszcze kilku kolejnych, jednak efekty tych chęci pomocy dawały różnorodne wyniki. To naturalnie rodzi wątpliwości co do profesji jasnowidza, jak i duchowych możliwości człowieka. Rozważmy więc test, w którym 20 jasnowidzów zrobi skan jednej osoby.

Każdy z nich otrzyma to samo zdjęcie, wykonane zwykłym telefonem, bez udziwnień i specjalnych edycji na nałożonych filtrów. Mimo to możemy spodziewać się zupełnie różnych odczytów. Co więcej – część będzie się kłócić ze zdaniem innych, gdy pozostałe będą niecelne lub słabo nawiązujące do siebie. Tak ogromny rozstrzał może budzić wątpliwości, ale już spieszę z wyjaśnieniami, bo sprawy związane ze skanowaniem nie są do końca tak proste.

Błędy mają swoje powody, a te da się zwykle prosto wytłumaczyć, o ile rozumie się sam proces widzenia, jak i możliwości, jakie ono posiada. Należy zaznaczyć, że każdy ma swój styl operowania energią. Jej zakres, kierunek oraz polaryzacja dadzą indywidualne rezultaty, które na końcu całego procesu trzeba jeszcze opisać słowami. Język zaś jest nastawiony głównie na zobrazowanie materii i procesów w niej, a słownictwo opisujące subtelne odczucia jest dość ubogie.

Powód 1 – Obiektywna obserwacja

Od początku jest z nią sporo trudności, gdyż odczyt jest robiony przez człowieka, który jako jednostka społeczna nie jest odporny na sugestie otoczenia. Wymaga to solidnego opracowania własnej psychiki i odporności psychicznej na wrażenia mogące nakierowywać jasnowidza na zimny odczyt (korzystanie z informacji zdobytych poprzez pytania).

Jedną ze standardowych form zbliżających do obiektywności jest obserwacja swojego wnętrza, aby móc stwierdzić, czy odebrane informacje nie tworzą w nas silnej reakcji emocjonalnej lub psychicznych napięć. Informacja powinna płynąć bez przeszkód i manipulacji ze strony ego jasnowidza, gdyż w innym przypadku będzie ono nastrojone na odczyt przez siebie. Jasnowidz odczyta wtedy swoje wnętrze zabarwione przez energie osoby badanej.

Powód 2 – Wybór pasma wizyjnego

Pole auryczne człowieka składa się z pasm, które u bardzo rozwiniętej osoby są ściśle od siebie rozróżnione. Nie wiedząc o tym, jasnowidz może omyłkowo skupić się na jednym z pasm np. o barwie indygo, które znajduje się na wysokości oczu i czoła. Powstanie wtedy błędne założenie, że osoba skanowana jest dzieckiem Indygo.

Wszystko dlatego, że wewnętrzna wizja jasnowidza będzie skierowana według danej perspektywy. Mówiąc prościej – pasmo, przez które obserwuje człowieka, będzie barwiło całą jego aurę, przez co stworzy iluzję barwy podstawowej, gdy tak naprawdę jest zaledwie wycinkiem pola aurycznego.
Podobnym do tego motywem jest obserwacja wpływów z przestrzeni do pola aury, które nierozważny jasnowidz bierze za należące do człowieka. Pasmo, na które otwiera się 3 oko jasnowidza, jest wtedy zbyt szerokie, co zakłóca odróżnienie, czyje są te energie.

Powód 3 – Wykształcenie podstawowe

Jeśli każdy jasnowidz obrał wcześniej inną ścieżkę edukacyjną, to w efekcie skany konsekwentnie będą się różnić między sobą. Powodem jest inny dobór słownictwa, zakres opisów oraz zwrócenie uwagi na inną formę interpretowania odczytywanych wrażeń. Odczyt może być robiony przez wiele narzędzi np. tarota, szklaną kulę, z lustra itp.

Z tego powodu każdy jasnowidz może zauważyć dowolny kolor w miejscu wrażenia, ale tłumaczyć go inaczej (zależnie od nauk, jakie otrzymał). O ile jednak tłumaczy to wciąż tak samo, to nie ma to wielkiego znaczenia np. zarówno czerwony jak i zielony kolor aury mogą być oznaką witalności, żywotności oraz zdrowia. Istotne jest zauważenie właściwości i sensu niż tego, jak jest on przez jasnowidza obserwowany.

Wykształcenie podstawowe daje jeszcze jedną ważną rzecz – świadomość istnienia więcej niż jednego stanu istnienia, a przez to wzbogaca cały skan o większą różnorodność. W najprostszym sensie kolor czerwony oznacza dynamikę ciała, lecz wiedząc o nim trochę więcej, możemy określić różnicę między jasnym czerwonym a ciemnym czy krwistym.

Powód 4 – Elastyczność umysłu oraz rozwinięcie energetyki

Odczyt nawet jeśli jest tylko obserwacją, zawiera w sobie koszt wychodzący z procesu interpretacji oraz sprowadzania wrażeń do słów zdolnych opisać to, co jest niezwykle subtelne w odczuwaniu. Już sama eteryczność wrażeń jest tak istotna, że bez odpowiednio rozwiniętego ciała subtelnego nie ma co mówić o właściwym odczycie, gdyż taki jasnowidz po prostu nie osiągnie wymaganego pułapu, aby np. zauważyć rozwój duszy czy cykl wcieleń osoby skanowanej.

Również istotne jest, aby umysł uzyskał odpowiednią elastyczność, gdyż ego dysponujące tylko jedną słuszną perspektywą (swoją) ma skłonność do podpadania pod nią i tym samym zaburzania czystości odczytu. Bez odpowiednich doświadczeń lub wcześniejszych medytacji, jasnowidz nie zdoła odczytać jakiego rodzaju są myśli lub emocje, które dostrzega z aury osoby, na którą patrzy.

Rozwinięta energetyka to przede wszystkim bogatsze powiązania neuronalne, pełniejsze i bardziej aktywne ośrodki energetyczne w ciele i więcej siły w przepływie życia przez ciało. Umożliwia to rozszerzenie percepcji do poziomu, w którym sfera duchowa jest nieustannie w działaniu, a 3 oko stale bacznie obserwuje subtelne istnienie.

Powód 5 – Zakres badania

Nie istnieje coś takiego jak odczyt ogólny, gdyż brak skupienia na konkretnym zakresie zwykle powoduje, że jasnowidz widzi człowieka jako stopionego z tłem, a tym samym barwionego przez otoczenie. Wtedy skan jest tylko błędną ułudą tego, kim faktycznie jest człowiek. Nie można przesadzać w drugą stronę, gdyż jasnowidz może błędnie odczytywać jego istnienie z tylko jednej sfery istnienia np. emocjonalnej, co też jest nieporozumieniem.

Dlatego wybiera się zwykle kilka zakresów, np. odczyt pod kątem obecności bytów, występowania linków wampirycznych czy też wielu form przekleństw, uroków lub złorzeczeń. Dzięki temu jasnowidz potrafi konkretniej wskazać dziedzinę lub sferę życia, w której występuje błąd lub obcy wpływ.

Nie wszystko przejawia się na każdym poziomie subtelności, przez co emocje nie muszą mieć ugruntowania w myślach, a być tylko skutkiem zewnętrznych wpływów emocjonalnych narzucanych przez środowisko. Również fizyczne zmęczenie nie powinno być traktowane jako atak wampira, gdyż może wynikać z braku witamin czy wystarczającej ilości promieni słonecznych.

Powód 6 – Ten sam czas

Nawet jeśli zdjęcie zostało zrobione chwilę temu, to za kilka dni jest coraz większa szansa, że jasnowidz źle odczyta tę osobę. Powodem jest czas, w którym umysł odczytuje wizję. Jeśli odczyt następuje ze zdjęcia, to jasnowidz może odczytać przeszły stan energii zamiast teraźniejszego. O ile przedstawienie osoby ma mniej niż 10 dni, to nie jest wyjątkowo duża różnica, tak zdjęcie sprzed dwóch miesięcy będzie mocno różnić się odczytem.
Prawidłowym rozwiązaniem jest traktowanie zdjęcia jako chwilowego zakotwiczenia się lub do nawigowania w polu informacji tak, aby mieć pewność, że odczytujemy właściwą osobę, patrząc w czas teraźniejszy, zamiast na czas zamrożony na zdjęciu.

Oprócz istotnej wartości, jaką jest świeże i wyraźne zdjęcie, nic więcej nie jest potrzebne – żaden strój (lub jego brak), naszyjniki czy ozdoby typu torebka, czy szalik nie robią różnicy. Nie jest wymagane jednolite tło, ani pora dnia czy zakres oświetlenia.

jasnowidz jasnowidzenie

Powód 7 – Niepełny odczyt

Niewprawny jasnowidz może popełnić błąd już na starcie, kiedy to po uzyskaniu pierwszych wrażeń zanadto się na nich skupia. Wtedy przegapia lub nieumyślnie ignoruje pozostałe energie na rzecz wybranych przez siebie puzzli. Często są to tak szczegółowe informacje, że ciężko je połączyć w całość lub odwrotnie – tak ogólne opisy, że nie można ich powiązać ze szczegółami.

Przy odczycie istotne jest odkrycie całej wizji dotyczącej osoby, a dopiero potem ostrożne interpretowanie, co jest istotniejsze lub priorytetowe dla osoby skanowanej. W innym przypadku jasnowidz poda jej masę niepotrzebnych informacji np. jakie myśli wyłapała w drodze przez miasto lub jak dużo wulgaryzmów wokół niej ma otoczenie.

Niepełny odczyt jest też powiązany z odczytywaniem fantomów, które tworzy sama osoba wokół siebie, gdyż wierzy w ich wpływ. Dlatego błędnie podana informacja może być dostatecznie silną sugestią, aby powołać do życia myśl, która będzie męczyć osobę niczym uciążliwy pasożyt na subtelnych poziomach. Również iluzja myślenia o sobie dobrze może być zniekształceniem, którego nie przejrzy niewyszkolony jasnowidz.

Powód 8 – Stan psychiczny i energetyczny

Ma to znaczenie zwłaszcza dla samego jasnowidza, gdyż musi on zachować czystość energetyczną jak i rozwagę psychiczną, aby być w stanie dobrze odczytać to, jaki jest człowiek. Wszelka niespójność emocjonalna w jasnowidza powoduje zwykle wygięcie perspektywy. Stąd bierze się np. uczucie wyższości nad innymi lub traktowanie innych jako grzeszników, lub niegodnych.

Jasnowidz powinien być przede wszystkim przygotowany do skanu, a więc nie powinien być pod wpływem środków odurzających, być głodnym lub pogniewanym na otoczenie, gdyż jego własny stan będzie zakłócał zdolność do odczytu drugiego człowieka. Jego nastawienie nie może być skierowane w stronę człowieka – dlatego ciężko jest spostrzec wady osób w pobliżu, zwłaszcza jeśli łączą go z nimi więzi rodzinne lub relacje międzyludzkie.

Powód 9 – Stereotypowe typowanie osobowości

Jasnowidz nie powinien dać się omamić wyglądowi jak i zachowaniu osoby skanowanej. Nie powinien także określać typu charakteru, na podstawie sobie znanych stereotypów np. typowy sportowiec, Polak czy katolik. Takie odczytywanie należy do zbioru informacji, które łatwo ulegają zniekształceniom. Poza tym każdy człowiek to osobliwy przypadek, chodząca indywidualność.

Oczywiście, że ludzie są do siebie podobni i istnieją podziały, które mogą wesprzeć odczyt poprzez typowanie, gdzie np. kobiety bardziej zwracają uwagę na emocje, a mężczyźni słabiej radzą sobie ze stwierdzeniem, że istnieje u nich problem. Jednak to potencjalnie krzywdząca praktyka ograniczająca zdolności żywego postrzegania, na rzecz suchych doktryn leniwego umysłu.

Z powodu istnienia tego błędu osoba, której dotyczy skan, może zostać błędnie zasugerowana, że istnieją problemy lub energie, których wcale nie ma. Może zakończyć się to fantomowymi cieniami, które to są nierealnymi wizjami ego na swój temat. Często są one bardziej negatywne niż pozytywne, co wiąże się ze stałym osłabianiem energii życiowej.

Powód 10 – Myśl ta sama, choć słowa tak różne

Często wielu jasnowidzów używa słów zgodnie z własnym rozumieniem, przez co stosunkowo proste odczucia takie jak “miękki” są tłumaczone zupełnie inaczej. Dobór słownictwa może być tak odległy lub kłócący się ze sobą, że dojdzie do wielu nieporozumień już na poziomie dogadania się, na co właściwie patrzy każdy z nich.

Równocześnie jest to też problem osoby skanowanej, gdyż jej rozumienie tematu jest skromniejsze niż jasnowidza, a przez to często nie ma żadnego odwołania do własnych doświadczeń i opisy wizji nie mają dla niej sensu. “Soczysty stan jasności” jest przez każdą osobę rozumiany podobnie, ale nie w ten sam sposób.

Powód 11 – Niekompetencja

Nie każdy jasnowidz patrzy w pełne spektrum istnienia. Najczęściej specjalizuje się w zakresie odkrywania chorób, zaburzeń energetycznych lub obecności bytów. Zdecydowanie rzadziej obserwuje każdy możliwy poziom aktywności człowieka. Tym samym nie powinien “na próbę” skanować ludzi, gdy chodzi o poważne udzielenie odpowiedzi.

Ten błąd jest o tyle istotny, że jasnowidz może błędnie przyporządkować formę lub energię do negatywnego, lub pozytywnego bodźca i odczytać np. “sprzyjającą” obecność larwy astralnej lub “ciernie” czakr bocznych serca. Na podstawie takich błędnych wizji, człowiek może chcieć usunąć czakry lub wprowadzić się w stan przesycenia energetycznego.

Skan typu “pozytywny-negatywny” to zdecydowanie za duże uproszczenie, które jest uzależnione od sposobu reagowania na konkretne energie. To, co dla innych jest pozytywne, jasnowidz może postrzec jako negatywną cechę lub przypadłość.

Podsumowanie

Aż 11 różnych powodów może stać się przeszkodą dla niewprawnego oka i zakłócić czysty obraz człowieka. To nie koniec, gdyż jest ich zdecydowanie więcej i nie wszystkie są do uniknięcia przy pomocy wieloletniej nauki. Niestety chęć niesienia pomocy to nie jedyna rzecz, której potrzeba, aby jasno i wyraźnie odczytać tajemnicę, jaką jest drugi człowiek.