fbpx

Czakra podstawy (korzenia). Rośniemy od ziemi

Czakra podstawy (korzenia). Rośniemy od ziemi

Z sanskrytu Muladhara, czyli Czakra Podstawy lub Korzenia, ze względu na sferę istnienia, w której przejawia się większość podstawowych potrzeb oraz aktywności człowieka. Czakra Podstawy jest mocno skojarzona z żywiołem ziemi, co przekłada się na silne uziemienie, oraz poczucie spokoju, bezpieczeństwa i połączenia z naturą.

Czakra Podstawy, opis ogólny ośrodka

Na tym rola czakry się nie kończy, gdyż oprócz bycia siedzibą dla ognia Kundalini, pozwala również na ukazanie swej duchowej natury, umożliwia wpływ na otoczenie, przejawia siłę tworzącą jak i niszczącą oraz napędza sprawność fizyczną i pracę narządów rozrodczych. Mocno powiązana z Kundalini, Czakra Podstawy przejawia człowieka w materiach jak również sprawia, że ten posiada w sobie wewnętrzny ogień zdolny do transformacji i rozwoju materii, z których korzysta.

W ujęciu symbolicznym Czakra Podstawy często jest kojarzona z piramidą, zamkiem lub rozgrzanym do czerwoności walcem, którego ciągły obrót powoduje tarcie i wybuchy iskier. Kojarzy się więc głównie z mocą, która jest osadzona głęboko w materii, a przez to jest pewna i niezachwiana. Kundalini będąca siłą leżącą u podstaw Czakry Korzenia często jest przedstawiana jako forma przypominająca powolną, ale nieuniknioną w swym ruchu rzekę lawy.

Mówiąc o Czakrze Korzenia, należy przede wszystkim zadbać o dobre rozumienie tego, za co odpowiada ten ośrodek. Typowy internetowy opis sugeruje, że Czakra Podstawy powinna jawić się jako w miarę uniwersalna forma (przedstawiana za pomocą kwiatu, wiru czy też kuli światła), co wcale nie jest najważniejszą informacją. Warto przede wszystkim skupić się na możliwościach, jakie zapewnia Czakra Podstawy, jej aktywności, barwie, ilości płatków oraz tym, gdzie się znajduje.

Czakra Podstawy określająca wszystkie podstawowe funkcje duszy oraz ciała ma swój podział na płeć, a wszystko to ze względu na obecność dopływów sił napędzających wir, które natura wykłada w planie tworzenia. Aby życie nie zakończyło się na jednym pokoleniu, w planie stworzenia powstaje celowa mutacja określająca orientację, a więc płeć męską lub żeńską, będącą często spójną na wielu poziomach jej zorganizowania (od fizyczności po sferę mentalną).

Gdzie jest Czakra Podstawy?

Ten ośrodek niezależnie od płci ma swój początek w odcinku krzyżowym, skąd kieruje się ku powierzchni ciała. Tam przyjmuje postać wiru i łączy się z głównymi meridianami ciała. Jej silne powiązanie z kręgosłupem powoduje, że jest pierwszym ośrodkiem, przez który płynie Kundalini. Stąd jednym z jej zadań jest stabilizowanie przepływu energii tak, aby cały układ rozwijał się stopniowo i zgodnie ze swoimi możliwościami.

U mężczyzn wir przechodzi przez prostatę i kończy się w postaci energetycznego dysku między odbytem a genitaliami. Prostata jest z punktu widzenia świata subtelnego istotnym gruczołem, gdyż odpowiada za wprowadzenie energii z przestrzeni astralnej do przestrzeni fizycznej. Pobudzanie tego gruczołu wzmacnia działanie Czakry Podstawy i ugruntowuje wir w materiach.

U kobiet ta czakra przechodzi przez ścianki pochwy i rozkwita w postaci dysku energetycznego, zajmując te samo miejsce, co łechtaczka. Jest to bardzo czuły organ, silnie reagujący na przepływ energii przez Czakrę Podstawy i ma te same funkcje energetyczne, co prostata u mężczyzn.

Warto zaznaczyć, że różnica w umiejscowieniu u obu płci powoduje, że kobiety z natury mają dostęp do subtelniejszych odczuć. Istnieje jednak równowaga – kobiety są przez to mniej uziemione i bardziej podatne na zmienne wpływy z tej czakry. Mężczyźni są z kolei bardziej ograniczeni w węższym zakresie odczuć, lecz bardziej dynamiczni w reagowaniu na bodźce.

Kolory i barwy, którymi mieni się Czakra Podstawy

Przy początku pracy nad rozwojem duchowym, kolor główny, którym emanuje Czakra Podstawy, koncentruje się przy ciemnej czerwieni, brązowym, a nawet czarnym. Wraz z rozwojem świadomości czerwień zaczyna jaśnieć, pojawia się więcej ciemnego fioletu, a wir nabiera nowych barw – pomarańczowego, żółtego oraz granatowego (wychodzącego z czerni). Nim świadomość zapanuje nad tą sferą życia, Podstawa będzie gościła w sobie wiele barw i stale zmieniała ich ilość oraz jakość.

Można rozpoznać, że Czakra Podstawy przeszła otwarcie gdy wir nabiera ogniście pomarańczowo-czerwonych blasków i przypomina alchemiczne ognie (gęste i miękkie formy świetlne). Tak jak wcześniej czakra mogła blednąć lub zmieniać barwy, tak przy rozwiniętej świadomości zachowuje swój blask i siłę, która nie zgaśnie, póki przepływa przez czakrę czysta energia ducha.

Poziom świadomości, blokady, zanieczyszczenia, wpływy ze środowiska – to tylko kilka z wielu sił, które przekładają się na intensywność barw, ich świetlistość oraz prędkość obrotu wiru (co ma duże znaczenie w zakresie kolorów). Im szybciej następuje pełen obrót wiru wokół własnej osi, tym jaśniejsze są barwy. Wolniejsze prędkości prowadzą do ciemniejszych ich odmian.

Ile płatków ma czakra Podstawy?

Symbolem Muladhary często jest płonący krzyż, gdyż ten wir posiada cztery “szprychy” rozdzielające strumień energii ku głównym meridianom. Mieszanka energii stworzona przez Podstawę kieruje się do organów rozrodczych, do krwi (przez które ogrzewa ciało). Rozpływa się też przy dnie miednicy i wnika w struktury kostne, wzbogacają całe ciało w siłę i pobudzając je do działania.

W znaczeniu symbolicznym cztery płatki tworzą sferę materialną, w której bezpieczeństwo i utrzymanie swojego poczucia jestestwa jest na pierwszym miejscu. Aktywność tych czterech promieni zapewnia, że człowiek nie spadnie poniżej poziomu, z którego zaczął, a jego doświadczenie jest dokładnie takie, jakie pragnął.

To nie wszystko, bo wir utrzymując wszystkie promienie działa w pełni dynamicznie, popychając człowieka do działania. Podstawa zapewnia samopotwierdzenie istnienia, jest najcięższym, ale też najpewniejszym punktem koncentrującym świadomość u podstaw wszelkiego ruchu. Ruch w tym ośrodku nadaje odpowiednie tempo i pęd ku rozwijaniu się bez względu na warunki otoczenia i poziom, z którego się zaczyna.

Za co odpowiada Czakra Podstawy?

Do najważniejszych funkcji tej czakry należą: utrzymywanie Kundalini w systemie energetycznym ciała, koncentracja mocy i przebywanie w jej poczuciu, podtrzymywanie wartości (niższych i wyższych) oraz połączenie z żywiołem ziemi. Wszystkie pozostałe funkcje ośrodka (a jest ich wiele) wychodzą z tych podstawowych procesów w czakrze.

Tak jak drugiej czakrze (Sakralnej) przypisuje się seksualność, tak seks i wszystkie inne potrzeby fizjologiczne są we władaniu Czakry Podstawy. Z tej przyczyny Podstawa jest bramą do tej części człowieka, która odpowiada za najbardziej prymitywne, ale istotne dla przetrwania elementy. Pójście za nurtem natury jest dla człowieka najprostszą i najbardziej przyjazną formą rozwoju, jednak trzeba mieć solidne przygotowanie, aby nie pobłądzić na tej ścieżce.

Z uwagi na połączenie z żywiołem ziemi oraz podążaniem za naturą, czakra Podstawy wiąże swe energie z udziałem człowieka w jednym wielkim plemieniu, wspólnej globalnej wiosce o silnie zaznaczonych prawach do życia i stałości. Dlatego Czakra Korzenia mocno łączy się z przodkami, linią rodzaju ludzkiego, a nawet z samą materią, jako podstawą jej przejawiania i główną sferą działania.

Zwiększona odporność i wytrzymałość czy regeneracja, są możliwe poprzez odpowiednie stymulowanie tego ośrodka, jednak nie jest możliwe, aby takie działania uczyniły kogoś bogatym, nieśmiertelnym czy chociażby zdrowym (o zdrowiu mówimy w znaczeniu całościowym, nie wiru).

Czakra Podstawy na różnych poziomach istnienia

Na poziomie eterycznym (również fizycznym) Podstawa kontroluje sprawność fizyczną i seksualną, podtrzymuje ciepłotę ciała (przez krew), rozwija mięśnie i wzmacnia kości oraz wspiera pracę narządów rozrodczych. Jednym słowem wszystko to, co opiera się o wykorzystanie materii w najbardziej biologiczny sposób. Pobudza pierwotne instynkty, co umożliwia szeroko pojęty zakres przetrwania, nieistotne w jak trudnej sytuacji znajdzie się człowiek.

Na poziomie astralnym (emocjonalnym) Czakra Korzenia odpowiada za stabilność emocjonalną, zdrową seksualność, poczucie bezpieczeństwa i pewność siebie. Na tym poziomie, Czakra Podstawy wzmacnia siłę emocji i odporność na stres. Wir odpowiada za moc pragnień, co powoduje czasem różne formy uzależnienia, jeśli pozostałe czakry nie funkcjonują prawidłowo. Na tym poziomie bardzo często występuje wiara w fizyczną manifestację.

Na poziomie mentalnym Ośrodek Podstawy odpowiada za praktyczne działanie, rozsądne myślenie, nieuleganie fantazjom i opanowanie. Daje też zorganizowanie, schematyczność i systematyczność, co jest wyższą formą przetrwania zorganizowanego w czasie (na niższych poziomach to głównie czas teraźniejszy). Ekspresja czakry na tym poziomie bardzo często daje wewnętrzną dyscyplinę.

Czakra Podstawy daje ugruntowanie we własnej przestrzeni życia, spokój umysłu jak i ciała oraz czerpanie życiodajnych sił z kontaktu z Ziemią. Podstawa jest przypisana sferze fizycznej, a jej główną rolą jest organizowanie materialnych podstaw do życia. Zupełnie jak korzenie drzew zaczepia się w podstawach istnienia i czerpie siłę, która napędza człowieka do działania.

Czakra Podstawy otwarta na różne poziomy energii

Każda czakra, to przekaźnik w obie strony rzeczywistości. Działania świadomości prowadzą do zmian w wirach, a więc od tego jak świadomość przejawia się w każdej sferze, zależy prędkość obrotu, świetlistość i występowanie barw oraz blokad.

Podstawa bez siły jest bardzo podatna na wiele wpływów z przestrzeni, a to rodzi ogromną zależność od otoczenia i ludzi przebywających w tym samym środowisku. Silna Czakra Podstawy to moc ugruntowująca człowieka w jego przekonaniach i dodająca mu nieugiętości, aby ich bronić i iść zgodnie z własnymi zasadami.

Poniższy opis opiera się o ilość energii przejawianej przez świadomość w czakrze. Zakłada się, że im jest on większy, tym dynamiczniej zmienia się człowiek w sferze odpowiadającej za aktywność wiru. Braki w energii mogą być spowodowane blokadami, zanieczyszczeniami albo też stanem środowiska lub podsumowaniem zachowania psychiczno-emocjonalnego osoby, której dotyczy odczyt czakry.

Bardzo niski stan (30-600 Y)

Spowodowany ciężkim stanem zdrowia, osłabieniem energetycznym, blokadami, zaburzeniami i zanieczyszczeniami lub działaniami wampirycznymi. Taki poziom często występuje u ludzi słabo przejawiających się w fizycznym świecie, niechętnych do życia w nim lub uciekających z niego. Możliwa skłonność do depresji. Lenistwo staje się nadrzędną ścieżką przekładającą swój wpływ nad wszystko inne.

Przy takim stanie energii w czakrze, wiele zmian nie ma jak się zadziać w odpowiednio szybkim czasie, co skutkuje wrażeniem, iż wszystko stoi w miejscu. Niechęć i brak stałości doprowadzają do pogorszenia się aktywności lub jej sprowadzenia do niezbędnego minimum, a w najgorszym przypadku do jej całkowitego zaprzestania.

W aspektach bardziej fizycznych tak osłabiona Czakra Podstawy może implikować poważniejsze choroby, niechęć na jedzenie lub wręcz napady głodu, skłonności do tycia lub szybkiego tracenia wagi, zanik mięśni oraz problemy z motoryką ciała. To ostatnie zwłaszcza może tworzyć słabe wyczucie równowagi oraz “lepienie się” do ścian i wielu masywnych obiektów, jakby człowiek usiłował się o nie oprzeć.

W zakresie emocjonalnym pojawia się zdenerwowanie, stres, poczucie bezradności i niska samoocena wykopująca fundamenty tego, co człowiek uważa za stałe z powodu utraty wiary czy też sensu w to, co do tej pory robił. Osoba o niskim stanie energii czuje się źle, choć nie potrafi jasno stwierdzić, z jakiego powodu ma ten stan.

W mentalnej sferze niski stan wzmacnia uczucie bezsilności, tworzy poczucie oderwania się od świata, a tym samym odrealnienie. Czasami przeradza się to w postać obcości i niedopasowania do otoczenia. Jest to opisywane jako “szary świat i szarzy ludzie, którzy mijają innych z pustym wzrokiem”. Pojawiają się formy lękowe i pewna forma paniki, w której człowiekowi zdaje się, że ten omija ważny punkt swojego życia lub traci możliwość zrobienia czegoś istotnego.

Niski stan (600-1200 Y)

W pewnym sensie jest powieleniem bardzo niskiego stanu energii, lecz z wieloma złagodzonymi skutkami, a co za tym idzie z mniejszymi defragmentacjami w psychoemocjonalnej sferze człowieka. Niski stan dla czakry może nie być spowodowany negatywnymi wpływami, a być efektem braku zainteresowania aktywnością w tej sferze życia.

Wolne tempo działań mogące wynikać jednakowo z blokad jak i trybu życia powoduje, że człowiek może mieć wrażenie, iż wkłada wiele pracy, a dostaje minimalny efekt. Wysokie oczekiwania względem siebie i otoczenia doprowadzają do stanu, w którym osoba będzie niezadowolona ze wszystkiego, co ją otacza.

W aspekcie fizycznym człowiek częściej jest wystawiony na drobne choroby, brak odpowiedniej jakości snu oraz losowe (choć niezbyt duże) kontuzje oraz spięcia ciała. Mogą pojawić się braki apetytu, znużenie oraz senność wynikająca z niskiego stanu energii w wirze.

Zakres emocjonalny będzie bardziej stonowany z powodu braku sił na emocjonalną reakcję ciała, przez co osoba sprawia wrażenie wyciszonej i nieobecnej podczas rozmowy. Czakra Podstawy z takim poziomem energii sprawia, że szybko zanikają nawet negatywne emocje, a uczucia nie mają siły. Dodatkowo te pierwsze praktycznie zawsze zostają w formie emocjonalnego dreszczu stale niepokojącego ciało, co przekłada się na słabsze rozluźnienie i jeszcze słabszy relaks.

Mentalna sfera podobnie jak emocjonalna jest zastygła, choć zachowuje możliwości galaretki. To wprowadza człowieka w stan dezorientacji wynikające z ciągłego reagowania na niespokojne myśli. Tworzy to pewną zależność od otoczenia i często również zakres wampirycznego trzymania się osób mających stabilizować stan osoby z niskim stanem energii.

Średni stan (1200-4000 Y)

Stan ten jest charakterystyczny dla standardowego człowieka. Choć nie istnieje precyzyjne określenie, kim ów człowiek jest, to większość ludzi utrzymuje właśnie ten poziom energii w czakrze. Pomijając wyjątkowe sytuacje typu traumy oraz ból po związku, ilość blokad nie powinna być poważna.

Pęd obracającej się takiej ilości energii powoduje, że choć człowiek nie jest w pełni zadowolony ze swoich działań lub postępów, to jednak dostrzega ich przepływ i wie, że nie tkwi w miejscu. Jest z tego jednak średnio zadowolony i dość często zdarza mu się marzyć, co jednak w żaden specjalny sposób nie przyspiesza tych zmian.

Aspekt fizyczny wykazuje się większą dbałością o zasady dobrego odżywiania i aktywności fizycznej. Nie jest to poziom kulturysty czy sportowca, a bardziej jakikolwiek ruch, aby nie nudzić się lub przestać myśleć o pracy i zmartwieniach. Na tym poziomie naładowania Czakry podstawy, choroby praktycznie nie występują, ale jak już są, to porządnie poruszają układ odpornościowy, co działa jak wciśnięcie resetu dla wszystkich napięć ciała.

Idąc w zakres emocjonalny, zauważymy poprawę w wyrażaniu emocji i częstsze pozytywne myśli o sobie jak i swojej sytuacji. Marzenia coraz częściej budują obraz czegoś lepszego niż tylko przetrwanie i bycie silnym, a skłaniają do pragnień w kierunku posiadania własnego miejsca na ziemi i spełnienia głębokich potrzeb, które wynikają z braków w dzieciństwie lub chęci rozbudowania samego siebie.

Wizja sfery mentalnej jest dość mętna, ale zawiera w sobie pływy myśli, które można uznać za budujące dobre samopoczucie i skupiające w naturalną aktywność człowieka niezamroczoną zbyt mocno nawet pomimo używek czy niezdrowego trybu życia. Osoba na co dzień spokojna, skupiona na rzeczywistości, ale jednocześnie marząca o czymś lepszym. Poziom stresu, mimo że dość wysoki, to raczej zachęcający do działań i zmian.

Wysoki stan (4000-8500 Y)

Czakra Podstawy przeszła trwałe odblokowanie do takiego poziomu u nielicznego procenta ludzkości, gdyż wiąże się to z ogromnymi zmianami w wartościach (oraz ich odpowiedzialnym podejmowaniu). Ten poziom występuje głównie u osób odnajdujących się w tym, co lubią i poświęcających się temu. Można go znaleźć u osób zajmujących się naturą jak np. rolnik czy ogrodnik, ale również u wpływowych biznesmenów.

Dla ludzi z niższym stanem energii człowiek z wysokim poziomem energii zdaje się być bardzo aktywną, wręcz nieustępliwą jednostką. Czasem wręcz dominującą w przestrzeni prywatnej jak i publicznej, przez co poświęcenie się na rzecz własnych wartości wydaje się innym nieco odpychające, a jeszcze innym pociągające. Choć może być autorytetem dla wielu, raczej nie porwie tłumów za sobą.

Wchodząc w aspekt fizyczny, można zauważyć silne skupienie na wykonywanej pracy, przez co osiągnięcia sportowe lub dbanie o sylwetkę mogą wchodzić na wyższy poziom. Wzmocnia to naturalną atrakcyjność i zachęca do wiązania się z taką osobą. Człowiek może lubić dobrze zjeść i nie żałować sobie tego, a jednocześnie dbać o zdrowie, sprawność fizyczną i aktywność. Doskonałe zdrowie świadczy o właściwie wyregulowanych procesach życiowych.

W zakresie emocjonalnym można dostrzec człowieka poświęconego swoim działaniom, pewnego w swoich wartościach oraz pogodzonego ze sobą i otoczeniem (co nie oznacza, że zgodnego z ludźmi). Dla takiej osoby nie ma przeszkód w wielkich marzeniach, choć nie oddaje się im tak intensywnie, gdyż woli je od razu sprowadzać do działania w rzeczywistości fizycznej. Jasne i intensywne pływy inspirują go do podejmowania kolejnych wyzwań i pozwalają być spokojnym.

Sfera mentalna obrazuje jak świetnie radzi sobie ze stresem i czuje się bezpieczny w przestrzeni, w której przebywa. Skupienie na rzeczywistości przynosi mu kosz pełen sukcesów i zwykle prowadzi do pięcia się na szczyt kariery (o ile mu na tym zależy). Umie zarządzać swoim czasem i zapanować nad irracjonalnymi lękami, a jego plan dnia jest wypełniony zarówno istotną pracą przynoszącą korzyści, jak i dobrze dobranymi chwilami odpoczynku. Potrafi myśleć również w kategoriach społecznych.

czakra podstawy mulathara

Blokady, zaburzenia i choroby, przez które Czakra Podstawy nie działa prawidłowo

Zarówno braki jak i nadmiar aktywności w wirze może spowodować nieprzyjemne konsekwencje, które doprowadzą człowieka na granice wytrzymałości. O ile w przypadku nadmiaru Podstawa będzie dążyć do możliwie szybkiego rozładowania, tak braki będą powodować zasysanie energii z wyżej położonych czakr, a nawet doprowadzać do zamknięcia części układu subtelnego. Każda blokada spowoduje, że Czakra Podstawy będzie w jakimś stopniu gasić wszelką aktywność człowieka, a poważne zaburzenia sprawią, iż jakiekolwiek wydatki energii zostaną ograniczone do podtrzymania życia.

Nadaktywna Czakra Podstawy

Gdy człowiek jest niczym chodzący wulkan energii, można podejrzewać zbędny przesyt materii w czakrze, co często powoduje nadaktywność psychofizyczną, rozdrażnienie lub silne wybuchy emocji (zwłaszcza te negatywne). Nadmierne użycie siły fizycznej będzie mieszać się z impulsywnością i agresją. Taka gorączka zmysłów nie służy nikomu, a już na pewno nie osobie dotkniętej tym problemem.

Przesycenie niekoniecznie musi mieć znamiona stanu negatywnego dla otoczenia i dlatego nie powinno się stwierdzać tego stanu na podstawie zewnętrznych spostrzeżeń. Charakterystyczna dla tego typu emanacja powoduje, że człowiek ma niezwykłą odporność na toksyczne środki (papierosy, alkohol), łatwo nabiera masę (nie tylko tłuszczową), jak również jest żądny posiadania dóbr materialnych.

Równie często przesyt Podstawy powoduje, że człowiek promieniuje swoją siłą na zewnątrz, przez co często jest traktowany jako lider, którego pomysły wykonuje się bez większych przemyśleń. Jest to oczywiście błąd, gdyż nie wynika to z mądrości czy siły autorytetu, lecz z nadmiernie wzmocnionej prezencji dominującej otoczenie tak, że ciężko jest się sprzeciwić.

Jako że Podstawa jest czakrą określającą człowieka jako istotę seksualną, przesyt często powoduje nadmierny apetyt na seks (wzmacnia libido) i podatność na pokusy fizycznej błogości wynikającej ze skrótowego podejścia do problemów przy użyciu siły fizycznej i agresywnego podejścia od ludzi.

Brak energii w Czakrze Podstawy

W przeciwieństwie do bardzo niskiego stanu energii stan kompletnego braku energii jest zdecydowanie groźniejszy, gdyż bardzo mocno dezorganizuje system energetyczny ciała. Najczęściej jest on tymczasowy, co powoduje tylko okresowe spadki, w których czakra pozostaje bez energii, przez co powstaje próżnia w wirze.

Powstałe ciśnienie w pustej czakrze ściąga do siebie energię z pozostałych czakr. Osłabia to równowagę i skupienie w fizyczności, co doprowadza do napadów lęku, niepokoju czy nawet różnych form derealizacji. Niepewność oraz wątpliwości stają się codziennością, a chora czakra Podstawy ściąga cały układ pod siebie nie pozwalając na odpoczynek, co tylko wzmacnia negatywne skutki dla psychiki.

Bywa, że spadki energii są wynikiem impulsywnych napięć, które ściskają czakrę Podstawy z ogromną siłą, co gwałtownie kondensuje materie w wirze i doprowadza do zastoju w przepływie energii. Wtedy obszar dna miednicy szybko ciemnieje i osłabia układ uziemiający oraz wygasza seksualną naturę człowieka, doprowadzając do spadku libido, a nawet oziębłości lub zupełnego braku popędu.

Niespokojny stan energii

Uniemożliwiający sprecyzowanie, gdyż zachowanie wiru jest bardzo niekonkretne, zmienne i wzajemnie wygaszające. Jest to powodowane dodatkowymi pływami energii na czakrze, które normalnie nie występują, a których źródło można upatrywać we wpływach zewnętrznych lub braku pracy nad przypisaną do Podstawy sferą istnienia. Istnieje też inna ewentualność, jaką jest pasożytnictwo przez byt.

Bez względu na przyczynę, tego rodzaju stan doprowadza do przekształceń w możliwościach wiru. Powoduje to zamianę wartości wyższych na niższe, zmiękczenie lub zbrutalizowanie zachowań społecznych oraz wykwity niezdecydowania i zwiększone prawdopodobieństwo popełniania prozaicznych błędów, które normalnie byłyby proste do ominięcia.

Zablokowana Czakra Podstawy

Ostatni ze stanów zawiera w sobie szereg wielu różnych niezgodności w działaniu Podstawy, a wszystko to z powodu mnogości zanieczyszczeń oraz energetycznych zatorów, które zniekształcając cały wir, powodując trudne do przewidzenia efekty. Za ten stan odpowiada przede wszystkim świadomość człowieka, która w specyficzny sposób organizuje przepływ energii.

Głównym powodem, że Czakra Podstawy jest zablokowana są traumy z dzieciństwa, przeżyty szok psychiczno-emocjonalny z powodu zerwania relacji jak również bycie świadkiem lub uczestnikiem wypadku, czy katastrofy. Jak widać, są to fundamentalne kwestie, które zagroziły naturalnemu poczuciu bezpieczeństwa, co spowodowało na tyle poważne zwątpienie świadomości, że przepływ energii przez czakrę został częściowo lub prawie całkowicie zablokowany.

Każdy ośrodek, w tym Czakra Podstawy może mieć różnorodne i wielowarstwowe blokady, przez co ich określenie jest dużym wyzwaniem. Oprócz tego blokady łańcuchowe istnieją na kilku czakrach i ich usunięcie wymaga jednoczesnej zmiany na kilku sferach istnienia. Na szczęście istnieje bardzo niewiele blokad, które całkowicie tamują przepływ energii. W większości przypadków występują raczej jako ograniczenie przepływu np. zwężenie, zgęstnienie lub psychiczne wykoślawienie procesów energetycznych.

Czakra Podstawy, jak ją otworzyć, by sobie nie zaszkodzić?

Otwierania ośrodka, którym jest Czakra Podstawy niestety nie jest takie proste jak można by przypuszczać. Proces ten wymaga ogromnych zmian w świadomości człowieka, a co za tym idzie transformacji swoich zachowań, sposobu myślenia oraz poglądów, które mogą przysłaniać widzenie rzeczywistości taką, jaką jest naprawdę. Nie oznacza to jednak braku pomocy, gdyż świat zostawia w przestrzeni człowieka wystarczająco dużo znaków i możliwości, aby ten mógł podjąć się zmiany w sobie.

Praca z Czakrą Podstawy polega na rozwijaniu w sobie wartości, dlatego dobrze jest zacząć od tych, które w uproszczeniu możemy nazwać ponadczasowymi. Prawo do życia, prawo do samostanowienia o sobie, prawo do bycia człowiekiem – to tylko kilka wartości, nad którymi medytacja sprawia, że Czakra Podstawy rozwija swoje fundamenty. Jest to najwydajniejszy i najbezpieczniejszy sposób na trwałe oczyszczanie i wzmacnianie sfer przejawiania, za które odpowiedzialna jest Czakra Podstawy.

Jest także jeden niezawodny sposób jak odblokować i wzmocnić swój Korzeń, dzięki czemu Czakra Podstawy, nawet u osób nie zaznajomione z energetyką ciał subtelnych czy medytacją będzie o wiele sprawniejsza. Jest nim praktycznie każda aktywność fizyczna, podczas której sprowadzamy moc do ciała, by wprawić je w ruchu. Wszelkie ćwiczenia fizyczne sprawiają, że Czakra Podstawy odczuwa jak dosłownie i w przenośni “jest nas tu więcej”, co poprawia uziemienie, wzmacnia poczucie własnej mocy i stabilizuje nasze przejawianie w materii fizycznej.

Czakra podstawy a wspierające ją kamienie i kryształy

Czakra podstawy może być wspierana żywiołem ziemi, którego esencją są kamienie, minerały i kryształy, zwłaszcza te, które odpowiadają kolorom tego ośrodka, czyli czarny, brązowy, czerwony i pomarańczowy. Przykładowo może to być:

 • Hematyt wzmacnia odwagę i utrzymuje spokój ducha,
 • Heliotrop dodaje wytrwałości i usuwa gniew,
 • Aragonit zapewnia poczucia mocy i zwiększa pewność siebie,
 • Jaspis Czerwony pełni rolę ochronną i łagodzącą obce wpływy,
 • Granat wzmacnia koncentrację i wolę walki przy trudnych sytuacjach,
 • Rubin budzi namiętność i ogrzewa intelekt, czyniąc go chłonnym, zdolnym do podejmowania informacji,
 • Agat rozbudowuje zrozumienie podstawowych aspektów życia,
 • Piryt rozbudza stanowczość i siłę postanowień oraz przełamuje lenistwo,
 • Turmalin czarny działa oczyszczająco, neutralizując negatywne myśli,
 • Kwarc dymny pozwala na pokonanie lęku i niepokojów,
 • Onyks zwiększa determinację i wiarę we własną moc,
 • Bawole Oko daje poczucie bezpieczeństwa i pobudza do działania,
 • Lapis-lazuli wzmacnia odczuwanie duchowej energii.

Czakra Podstawy i muzyka, która ją wspiera

Różne gatunki muzyki będą wchodziły w interakcje z poszczególnymi pasmami materii naszych ciał subtelnych. Nie spowodują one samoistnego oczyszczenia ośrodków, ani tym bardziej wyparowania blokad z ludzkiego ego. Mogą za to poruszyć materie w czakrach, dzięki czemu te będą łatwiejsze do wydalenia przez układ energetyczny – ale tylko wtedy gdy świadomość o tym zadecyduje. Możemy więc wsłuchać się w ulubioną muzykę przed jak i w trakcie oczyszczania co usprawni ten proces. Warto jednak pamiętać, że bez faktycznej zmiany perspektywy usuniemy zaledwie chwasty z powierzchni ziemi, pozostawiając ich system korzeniowy nienaruszony.

Dynamiczna, skupiona na działaniu, pewna siebie lub wręcz dominująca – to właśnie rozwinięta Czakra Podstawy, a więc współgrająca z nią muzyka powinna budzić w nas podobne odczucia. Zauważyłem, że najbardziej pobudzające dla tej czakry są gatunki muzyczne charakteryzujące się basem i “twardym bitem” o niskiej częstotliwości.

Według nauki bas (jak i ogółem niskie tony) doskonale sprawdzają się jako główna oś dla rytmu utworu – to właśnie do nich najczęściej kiwamy głową. Badacze z Instytutu McMaster dla Muzyki i Umysłu w Kanadzie odkryli, że ludzie znacznie szybciej wyłapują fluktuacje (niezgodności) w rytmie o niższych częstotliwościach, niż w przypadku tych wyższych. Z kolei Karin Stromsworld (doktor kognitywistyki) twierdzi, że nasze przyzwyczajenie do niskich częstotliwości pochodzi z czasu przed narodzinami. Już jako płód wsłuchujemy się w bit bicia serca matki, kojarząc je z czymś pewnym, bezpiecznym i stabilnym.

Bas sprawia, że całe ciało drży, pobudza je do aktywności, wywołując poczucie siły. Z tego powodu, gatunki takie jak np. rap czy hip-hop, dub’y, hause czy drum and bass, i wszystkie inne kładące nacisk na bas, wprawiający w ruch najtoporniejsze materie ciała, będą mocno pobudzały Czakrę Korzenia. Do grona muzyki wspierającej Czakrę Podstawy można również zaliczyć brzmienie utworów plemiennych i folkowych opartych o powtarzalny (wręcz transowy) rytm bębnów.

Afirmacje, dzięki którym Czakra Podstawy nabierze blasku

Sprawdzą się wszystkie te myśli, które celują w stałość wartości w życiu codziennym. Im większa jest siła wiary w te wartości, tym mocniej człowiek jest zdolny przejawiać je w rzeczywistości. Czakra Podstawy potrzebuje takiego fundamentu do rozwoju, dlatego afirmacja powinna celować w obecność idei w każdym czynie człowieka. Oczywiście samo powtarzanie formułek nic nie da, aby zaszły pożądane zmiany potrzebna jest medytacja z Czakrą Podstawy, do której poniższe afirmacje stanowią wstęp.

Ten, kto jest to Ja.

Ta afirmacja skupia się na sprowadzeniu świadomości człowieka do jego własnej osi, w której może stwierdzić swoje istnienie. Dla Czakry Podstawy bardzo istotnym czynnikiem jest możliwość samopotwierdzenia i samostanowienia o sobie.

Jestem energią w duchu, mocą w spoczynku, siłą w działaniu.

Ta afirmacja buduje podstawy zrozumienia, jak wygląda istnienie człowieka w subtelnej perspektywie. Energia jest czystym potencjałem, moc jest gotowością do wprawienia w ruch, a siła jest niepowstrzymanym przepływem.

Podsumowanie

Ciężko odpowiedzieć wyczerpująco na pytanie “co to jest Czakra Podstawy”? Ten krótki opis zawierający najpilniejsze informacje musi się kiedyś skończyć. Jednak dalej jest to zaledwie streszczenie bogatego zbioru informacji o pierwszej z czakr głównych – Czakrze Podstawy. Następne treści, które ukażą się na stronie, skupią się głównie na rozwinięciu rozumienia, jakie funkcje spełnia Korzeń oraz jak pracować nad doprowadzeniem do pełnej aktywności wiru.

Praca z Czakrą Podstawy nie należy do najprostszych, gdyż wymaga przebudowania czegoś, co wielu ludzi uważa za podstawowe – sposobu myślenia i postępowania, które tworzą fundamenty pod charakter i styl bycia. Wzmocnienie Czakry Podstawy następuje przez nieprzerwaną pracę nad sobą u podstaw materii, stąd nie każdy podejmuje się tego tematu. Jest to jednak niezwykle istotne dla rozwoju duchowego.

Opisy pozostałych czakr

O zrównoważonym rozwoju każdej czakry przeczytasz w tym artykule: Codzienny rozwój każdej czakry.

Comments (No)

Leave a Reply